ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΚ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν έχει αποθηκευμένο στην βάση δεδομένων του τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε, συνεπώς δεν είναι εφικτή η υπενθύμιση του τρέχοντος κωδικού σας.

Στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει ή θέλετε να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς εισαγωγής σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μας, εισάγετε το email σας για να σας αποσταλεί ο σύνδεσμος στον οποίο μπορείτε να καταχωρήσετε νέο κωδικό εισόδου.

Με βάση τον κωδικό που εισάγετε, δημιουργείται ένα κρυπτογραφημένο πιστοποιητικό το οποίο και χρησιμοποιείται για την ασφαλή σας είσοδο στο σύστημα.


Email:


Copyright © - Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.
Copyright © rc.auth.gr : Developed by rc.auth.gr